روغن ورزشی Racing Oil

برای خرید تماس بگیرید

روغن مخصوص اسب‌های ورزشی و مادیان حاوی اُمگا 3 ، اُمگا 6 و 9 .

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.