روگوشی ciak-21T انیمو

برای خرید تماس بگیرید

روگوشی – Animo

روگوشی انیمو.با دور دوز نواری زیبا، یک پارچه بسیار نرم قلاب بافی شده که از گوش اسب شما در برابر مگس، حشرات گزنده، گرد و غبار ، صدای محیط و سایر مواد تحریک کننده محافظت می کند.