زین چرم قهوه‌ایی CWD فرانسه

برای خرید تماس بگیرید

زین اسب با نرمی و کیفیت مناسب که بتواند در حین حرکت، حس خوبی را به اسب سوار بدهد، برای اسب سواران اهمیت زیادی دارد.
تهیه شده از چرم طبیعی در سایز مختلف