سنجاق سینه طرح اسب درساژ هپی رز

برای خرید تماس بگیرید

سنجاق سینه طرح اسب درساژ – HappyRoss

یک آویز زینتی منحصر به فرد، سنجاق سینه طرح اسب درساژ. مُدرن، ساده و ظریف این سنجاق مخصوص ۱۵ میلی متر است.