سنجاق سینه طرح پرش هپی رز

برای خرید تماس بگیرید

سنجاق سینه طرح پرش – HappyRoss

یک آویز زینتی منحصر به فرد، سنجاق سینه طرح اسب پرش از مانع. مُدرن، ساده و ظریف این سنجاق مخصوص ۱۵ میلی متر است.