شربت خوراکی Beta MARE

برای خرید تماس بگیرید

شربت خوراکی Beta Mare حاوی عصاره های گیاهی جهت آرام بخشی و کاهش حساسیت و تغییر رفتار در مادیان ها در دوران فحلی ساخت شرکت معتبر Kelato

نحوه نگهداری: لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.