شربت خوراکی GO SOUND

برای خرید تماس بگیرید

شربت خوراکی جهت کاهش درد‌های مفاصل و اندام حرکتی.

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.