شلاق پرش دسته کلفت Homer

برای خرید تماس بگیرید

شلاق درساژ هومر سوارکاری مناسب کورس و سوارکاری و پرش از مانع، بسيار با كيفيت و مقاوم در رنگهای مختلف .