شلوار سوارکاری دخترانه Naw انیمو

برای خرید تماس بگیرید

شلوار سوارکاری دخترانه – Animo

شلوار سوارکاری دخترانه، دارای وصله کامل برای حرکات آزادانه سوارکار بر روی زین اسب طرحی شده ، قابل شستشو در ماشین لباسشویی است.