شلوار سوارکاری دخترانه NORBOT انیمو

برای خرید تماس بگیرید

شلوار سوارکاری دخترانه – Animo

شلوار سوارکاری دخترانه، دارای وصله از داخل در زانو برای حرکات آزادانه سوارکار بر روی زین اسب، قابل شستشو در ماشین لباسشویی است.