شلوار سوارکاری زنانه NICO FULL انیمو

برای خرید تماس بگیرید

شلوار سوارکاری زنانه – Animo

شلوار سوارکاری زنانه، دارای وصله کامل سیلیکونی برای حرکات آزادانه سوارکار بر روی زین اسب طرحی شده است. با سنگ های زیبا بقل ران ،دارای لوگو انیمو در پشت شلوار، قابل شستشو در ماشین لباسشویی است.