عرق گیر WEREX 21T انیمو

برای خرید تماس بگیرید

عرق گیر  – Animo

این مدل عرق گیر انیمو دارای سنگ های درخشان که نظر همه خریداران به خودش جلب میکند. دو دوز سنگ همراه با کیفیت بادوام در مقابل سایش،ضد تعرق، جریان هوای مناسب با رنگ های زیبا و سنگ درخشان