عرق گیر Wish انیمو

برای خرید تماس بگیرید

عرق گیر  – Animo

این مدل عرق گیر انیمو. با دو دوز بافت همراه با کیفیت بادوام در مقابل سایش،ضد تعرق، جریان هوای مناسب.