قشو Strip Hair

برای خرید تماس بگیرید

قشو بدن و صورت قابل انعطاف دارای لبه نرم و انعطاف پذیر ساخت کشور آمریکا .

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.