لوسیون RADIOL

برای خرید تماس بگیرید

لوسیون ویژه جهت رفع التهاب و کوفتگی در تاندون و عضله قابل استفاده به صورت خالص و رقیق شده در آب.

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.