محلول بلیستر BLISTER

برای خرید تماس بگیرید

محلول بلیستر جهت درمان التهاب تاندون و لیگامنت‌های اسب‌های ورزشی است.

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.