محلول ضدعفونی Yellow Lotion

برای خرید تماس بگیرید

محلول ضدعفونی و آنتی‌باکتریال جهت زخم‌های سطحی و عمیق جلدی .

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.