محلول موضعی VETERINARY-LINIMENT

برای خرید تماس بگیرید

محلول موضعی جهت کاهش التهاب‌ و کرامپ‌های عضلانی بعد و قبل از فعالیت‌های سنگین در اسب‌های ورزشی و کاهش التهاب در لیگامنت ها و تاندون ها.

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.