محلول Frog Ade

برای خرید تماس بگیرید

محلول ویژه جهت نگهداری و تقویت بافت کف سم و قورباغه.

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.