محلول RADIOL

برای خرید تماس بگیرید

محلول موضعی بسیار قوی جهت کاهش التهاب ، کوفتگی و کشیدگی عضله و تاندون ها بعد از کار سنگین در اسبهای ورزشی .

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.