مهمیز آهنی لاستیک دار Homer

برای خرید تماس بگیرید

مهمیز یکی از ابزار های لازم برای جهت دادن سوارکار به اسب می باشد .