مواد معدنی Electro Salts

برای خرید تماس بگیرید

مواد معدنی مورد نیاز در اسب‌های ورزشی و در ریکاوری فعالیت‌های ورزشی و حاوی تمامی الترولیت ها‌مورد نیاز بدن اسب.

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.