مکمل حمایتی سم Hoof Food

برای خرید تماس بگیرید

مکمل حمایتی سم و بافتهای شاخی ( کراتینی ) مانند یال و دم حاوی ویتامین بیوتین و مواد معدنی ضروری جهت رشد و ترمیم سم و یال و دم.

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.