مکمل خوراکی Bio-Bloom HF

برای خرید تماس بگیرید

مکمل خوراکی ویژه جهت تقویت سم و پوست و افزایش کیفیت یال و دم ساخت شرکت Kentucky Equine Research

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.