مکمل ویتامینه و معدنی اسب ورزشی VIAN SPORTS HORSES

برای خرید تماس بگیرید

موارد مصرف: جهت جبران کمبودهای ویتامینی جیره های رایج، بهبود رشد، افزایش اشتها، بهبود شرایط فیزیکی اسبهای ورزشی با فعالیت متوسط و بالا، ایجاد شرایط بهتر و زمان کوتاه تر بازسازی جسمانی پس از رقابت های سخت.

مقدار مصرف برای هر اسب : ۷۰ گرم