مکمل ویتامینه و معدنی کره اسب VIAN COLT

برای خرید تماس بگیرید

موارد مصرف:

  • تامین نیازهای ویتامین و اسید آمینه در جیره‌های رایج
  • تقویت اسکلت‌ بندی و سرعت رشد کره اسب
  • تقویت سیستم ایمنی و افزایش مقاومت در مقابل بیماری‌ها

مقدار مصرف روزانه برحسب وزن کره اسب

  • ۱۰۰ کیلوگرم: ۲۰ گرم در روز
  • ۱۵۰ کیلوگرم: ۳۰ گرم در روز
  • ۲۰۰ کیلوگرم: ۴۰ گرم در روز
  • ۲۵۰ کیلوگرم: ۵۰ گرم در روز
  • ۳۰۰ کیلوگرم: ۶۰ گرم در روز