مکمل ویژه Hemabuild

برای خرید تماس بگیرید

مکمل ویژه حاوی ویتامین های گروه ب و مواد معدنی مورد نیاز در اسبهای ورزشی و درمان کم خونی محصول Kentucky Equine Research ساخت استرالیا .

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.