مکمل پودری Salkavite

برای خرید تماس بگیرید

مکمل پودری مواد معدنی و الکترولیت ها و ویتامین های گروه B ساخت شرکتRanvet استرالیا.

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.