مکمل Biotics

برای خرید تماس بگیرید

مکمل دستگاه گوارش حاوی پری و پرو بیوتیک جهت تقویت فلور طبیعی دستگاه گوارش.

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.