مکمل Folactin Red

برای خرید تماس بگیرید

مکمل مواد معدنی و ویتامینه ویژه حاوی اسید فولیک جهت افزایش کیفیت سیستم اسکلتی بدن در اسبهای ورزشی و کره های در حال رشد.

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.