مکمل Sand Gard

برای خرید تماس بگیرید

مکمل ویژه جهت درمان و محافظت از اسبهای مستعد کولیک شنی و مشکلات گوارشی.

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.