مکمل Shake Relif

برای خرید تماس بگیرید

مکمل تقویت کننده سیستم ایمنی برای اسب‌های مستعد به استرس فیزیولوژیک و بهم ریختگی‌های فصلی.

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.