مگس پران waldhausen

برای خرید تماس بگیرید

این محصول یکی از بهترین و ارزانترین لوازم سوارکاری جهت دور کردن حشرات و مگس از اسب می باشد.رشته های نخ آویزان در مقابل صورت اسب قرارمیگیرد و به اسب کمک میکند تا با یک حرکت ساده سر مگس های مزاحم را از خودش دور کند.