میخ نعلبندی مسی Liberty Cu

برای خرید تماس بگیرید

استفاده از میخ نعلبندی با کیفیت یکی از مهمترین ارکان یک نعلبندی عالی است. الیاژ به کار رفته در میخ های نعل بندی بسیار مهم است زیرا در صورت با کیفیت نبودن میخ ها پس از استفاده در نعلبندی و چکش زدن ها به میخ به سمت مختلف میرود و به راحتی خارج نمی شود .میخ های Liberty Cu از جنس مس دارای لبه های خمیده است که آسیب کمتری به قسمت داخلی سم وارد کند، برای استفاده از این میخ های نعلبندی ضربات چکش کمتری مورد نیاز است دارای جعبه محکم ساخته شده از پلاستیک بازیافت شده است.

میخ ها همیشه دارای کیفیت یکنواخت هستند یعنی 250 عدد بخرید = 250 عدد استفاده کنید.