پد NaturalintX Dressing

برای خرید تماس بگیرید

پد حاوی مواد ضدعفونی کننده برای زخم‌های کوچک و التیام دهنده کوفتگی و دردهای اندام‌های حرکتی.