پماد روزانه سم ۵۰۰ میلی لیتر Cornucrescine برند CDM

برای خرید تماس بگیرید

پماد مراقبت کامل از سم، سم ها را سالم، تغذیه و حفظ میکند. یک مرهم قوی برای برآورده کردن حداقل نیازهای مراقبت از سم اسب است. مناسب برای انواع سم ها و ایده آل برای استفاده روزانه. دارای برس یکپارچه و با کیفیت عالی داخل قوطی برای کاربرد آسان می باشد.

طریقه استفاده: از تمیز و خشک بودن سم اطمینان حاصل کنید. بصورت آزادانه (دلخواه) و در صورت نیاز به صورت روزانه با برس دیواره داخلی سم را کامل پماد بمالید برای سم آسیب دیده، پیشنهاد میشود همراه با روغن سم Cornucrescine برای تسریع رشد سم و کمک به ساختار مجدد آن پیشنهاد میشود استفاده کنید.