پماد موضعی MSM Ointment

برای خرید تماس بگیرید

پماد موضعی محافظت کننده زخم‌های کوچک، خراش‌های و حساسیت‌های پوستی.

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.