پماد white Healer

برای خرید تماس بگیرید

پماد ترمیم و ضد عفونی زخم حاوی روغن ملالوسا ساخت شرکت Ranvet استرالیا .

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.