پودر ساشه Equipalazone Original

برای خرید تماس بگیرید

پودر ساشه ای حاوی فنیل بوتازون خوراکی جهت درمان مشکلات اندام حرکتی در اسب های ورزشی .

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.