کائولین سرد و گرم KAOLIN

برای خرید تماس بگیرید

خمیر( ضماد ) کائولین قابل استفاده به صورت گرم و سرد حاوی عصاره گیاهی جهت کاهش التهاب و درد و افزایش خونرسانی در اندامهای حرکتی در اسبهای ورزشی.

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.