کائولین سرد و گرم

برای خرید تماس بگیرید

Anti Pain, Anti Inflammatory, Relieve Sore Muscles, Relieve Aching Joints, Balance Temperature, Improve Immune System

نحوه استفاده : به صورت مستقیم به زانو، فتلاک قلم و تاندون های حیوان بعد از کار و تمرین با قطر حدود ۶ میلی متر مالیده شود و جهت تاثیر گذاری بیشتر سلفون و بانداژ شود. در صورت نیاز بعد از ۲۴ ساعت تکرار شود و جهت تمیز کردن با آب شسته شود.