کلاه سوارکاری EVO CONCEPT برند GPA

برای خرید تماس بگیرید

EVO+ LEATHER

کلاه ایمنی اوو کانسپت انقلابی در دنیای کلاه ایمنی ایجاد کرد.اولین انقلاب برای کلاه ایمنی سوارکاری بدون دهنه GPA/SJ بود.در سال 1994 ، GPA اولین کلاه ایمنی سوارکاری با CE با دهنه 3 نقطه را توسعه داد.

در سال 2017، GPA مفهومی جهانی را توسعه داد، غلظت بی سابقه ای از فناوری که از یک ایده بسیار نوآورانه در زمینه ایمنی، حفاظت و ثبات ناشی می شود. مهندسین GPA یک دهنه جدید 4 درجه ای سفت را که کاملا در کارگاه GPA در فرانسه ساخته شده بود را دوباره طراحی کرده اند.