کلگی سرآخور چرم

برای خرید تماس بگیرید

کلگی اسب یکی از تجهیزات مهم است زیرا سوارکار از آن برای برقراری ارتباط و هدایت اسب در هنگام سواری استفاده می کند. درست مانند اکثر لوازم سوارکاری دیگر ، بسته به نوع سوارکاری و اسب ، گزینه های زیادی برای انتخاب وجود دارد. کلگی و سرآخور دارای بند قابل تنظیم، چرم طبیعی محکم و نرم و ساخت محکم میباشد.